➤ TURUN TOIMIPISTE ☎ 050 321 8670

asiakaspalvelu@lakihhr.fi

Yliopistonkatu 26 B, 5. krs.
20100 Turku

 
 

Lakimiehemme Turussa tarjoavat sinulle maksuttoman alkuneuvottelun ja kartoittavat asianajopalvelusi tarpeen. Hoidamme laajalla osaamisella rikos- ja riita-asiat, oikeudenkäynnit, sopimukset, perhe- ja perintöasiat, konkurssit sekä yritysten oikeudelliset asiat.

Tapio Hokkanen

☎ 040 826 8326

 • rikos- ja riita-asiat

 • perukirjat, perinnönjaot, ositukset

 • vahingonkorvausasiat ja vakuutusriidat

 • kiinteistön ja asunnan kauppaan liittyvät riidat

 • autokaupan riitatilanteet

Jan Huovinen

☎ 045 899 3303

 • rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäynnit

 • lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus

 • työsuhteen päättäminen ja työriidat

 • kiinteistö- ja asuntoriidat

 • potilas- ja edunvalvontaoikeus

Jonne Rantanen

☎ 050 409 3979

 • sopimusten laatiminen

 • konkurssit, yrityssaneeraukset ja velkajärjestelyt

 • kuluttajariidat

 • saatavien perintä

 • yritysjuridiikka

 • rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäynnit

Roope Raunio

☎ 050 491 0828

 • rikos- ja riita-asiat

 • sopimusten laatiminen

 • työriidat, työsuhteen irtisanominen ja purkaminen

 • vahingonkorvausasiat

 • yritysten perustaminen, selvitysmenettely

 • urheiluoikeus