Työoikeus

Työntekijän vastuu vahingossa

Työntekijän menetellessä huolimattomasti ja aiheuttaen tällä vahinkoa, on vastuu useimmiten työnantajan. Kuitenkin työntekijän törkeä huolimattomuus tai tahallinen vahingonteko päätyy tämän itsensä maksettavaksi. Törkeän huolimattomuuden ja tavallisen huolimattomuuden välinen raja on siis tärkeä korvausvelvollisen määrittämiseksi. 

Työsopimuksen tekeminen

Työsuhdetta solmittaessa sovitaan työsuhteen kestosta, palkkauksesta ja työn sisällöstä. Vaikka työehtosopimukset ja lait asettavat raamit sille mistä voidaan sopia, on sekä työnantajan ja työntekijän oltava tarkkana siitä, mitä sopimukselta halutaan. Ammattilaisen avulla sopimus voidaan muotoilla siten, ettei sen tulkinta synnytä epäselvyyksiä. 

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättämisen ehdot on määritelty laissa melko tarkasti. Me autamme näiden ehtojen täyttymisen arvioinnissa ja valvomme etujesi toteutumista. 

Työtapaturma

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä tapaturmien varalta. Työpaikalla ja työmatkalla tapahtuvat tapaturmat katetaan lähtökohtaisesti näillä vakuutuksilla. Suuremman vahingon sattuessa on järkevä olla yhteydessä lakimieheen, jotta vahingon seuraukset voidaan minimoida.