Sopimukset

Palvelumme kattavat:

  • Sopimuksen laadinnan yksilöllisten tarpeidesi pohjalta
  • Sopimusneuvottelut
  • Sopimuksen tulkinta- ja konsultaatiopalvelut
  • Riidat tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä tai muussa riidanratkaisuelimessä

Sopimus on syytä laatia jo alun alkaen huolellisesti sen tarkoitusta palvellen, jotta sen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ovat molempien osapuolten tiedossa. Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus sitoutua lähes minkälaiseen sopimukseen tahansa. Tästä seuraa se, että sopimuksen toisen osapuolen on järkevää pyrkiä itselleen edulliseen sopimukseen. Sopimuksen tulkintaan riitatilanteessa merkityksellisiä asioita ovat muun muassa:

  • Sopimuksen sanamuoto
  • Osapuolten tarkoitus
  • Lainsäädäntö
  • Osapuolten asema (kuluttaja/elinkeinonharjoittaja)

Sopimusriidat

Sopimusriidan syntyessä on jokin mennyt pieleen sopimuksen sisältämässä suorituksessa tai vastasuorituksessa. Vaatimuksia voi olla puolin ja toisin ja ne koostuvat usein sopimukseen perustuvasta suoritusvelvollisuuden täyttämisestä, vahingonkorvausvaatimuksesta tai hinnanalennuksesta. 

Mikäli mahdollista, riita on järkevintä ratkaista neuvottelemalla. Selvitämme kanssasi asemaasi ja käymme puolestasi neuvotteluja vastapuolen kanssa sovinnon saavuttamiseksi. Aina oikeussalilta ei voida välttyä. Meiltä saat ammattitaitoista asiantuntija-apua kaikissa oikeusasteissa. 

Kauppakirjasta ilmenee vähimmillään kaupan kohteen omistajan vaihtuminen, kohteen kunto, siitä maksettu hinta sekä kaupan muut ehdot. Jo näillä tiedoilla myyjä saa suojaa esimerkiksi sellaista väitettä vastaan, että kaupan kohteen väitetään olevan myyjän ilmoittamaa huonommassa kunnossa, mikäli kunto on asiallisesti kirjattu kauppakirjaan. Ostajaa kauppakirja suojaa samassa asiassa, sekä esimerkiksi siinä, ettei myyjä voi väittää kaupan kohdetta enää omakseen, kun sen omistaja on kaupanteon hetkellä vaihtunut. 

Velkakirjasta ilmenee velan syntyperuste, sen määrä, takaisinmaksuaikataulu ja velan korko. Velkakirjalla voidaan todistaa esimerkiksi velan olemassaolo ja velanmaksun erääntyminen riitatilanteessa. Lisäksi velkakirja on tärkeä sen varalta, mikäli velallinen sattuu kuolemaan ja velka peritään kuolinpesästä. 

Osamaksusopimus sisältää usein tärkeitä erityisehtoja sen suhteen, siirtyykö osamaksukaupalla myydyn kohteen omistusoikeus ostajalle heti luovutettaessa kohde vai vasta kun kohde on kokonaan maksettu. Myyjä voi pidättää itselleen oikeuden ottaa kaupan kohde takaisin, mikäli maksusuoritukset laiminlyödään. 

Vuokrasopimus on yhtälailla tärkeä sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle, sillä siinä märitellään kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Kirjallisella vuokrasopimuksella voidaan osapuolia sitovasti määritellä esimerkiksi sopimuksen kesto, vuokran erääntymisen ajankohta sekä vuokrakohteen käyttöä koskevista rajoituksista.