Perheoikeus   >> Lue lisää

Laadimme muun muassa avioehtosopimukset, testamentit, lahjakirjat ja edunvalvontavaltuutukset. Teemme myös sopimuksia omaisuuden jaosta ja osituksesta sekä lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Avustamme lisäksi perheasioihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. 

Rikosasiat   >> Lue lisää

Toimimme rikoksesta epäillyn avustajina tai puolustajina sekä esitutkinnassa että oikeudenkäynnissä. Avustamme myös rikoksen uhria oikeudenkäynnissä. Selvitämme lisäksi mahdollisuutesi oikeusapuun ja maksuttomaan oikeudenkäyntiin sekä oikeusturvavakuutuksesi kattavuuden.

Vahingonkorvaus   >> Lue lisää

Hoidamme henkilö- ja esinevahinkoihin liittyvät asiat sekä vahingon aiheuttajan että vahinkoa kärsineen puolesta. Avustamme myös vakuutussopimuksiin liittyvissä riidoissa sekä potilasvahinkoasioissa. 

Työoikeus   >> Lue lisää

Avustamme työoikeudellisissa riidoissa ja sopimusasioissa niin työntekijää kuin työnantajaakin. 

Asunto- ja kiinteistöriidat   >> Lue lisää

Hoidamme asuinhuoneistoon tai kiinteistöön liittyvät riitaisuudet sovintoneuvotteluista tuomioistuinkäsittelyyn saakka.

Hakemusasiat

Avustamme kaikenlaisissa hakemusasioissa kuten yhteiselämän lopettamista, avioeroa tai puolison elatusta koskevissa asioissa, lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta tai lapsen elatusta koskevissa asioissa sekä holhousasioissa.

Velkajärjestelyhakemukset   >> Lue lisää

Avustamme velkajärjestelyhakemuksien laatimisessa. Ota yhteyttä, niin selvitämme, onko sinulla edellytyksiä päästä velkajärjestelyyn.

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Toimimme pesänhoitajana konkurssiasioissa ja avustamme myös konkurssihakemuksen ja yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa. Toimimme lisäksi velallisen tai velkojien avustajana konkurssimenettelyssä.

Pääsykokeen oikaisupyyntö >> Lue lisää

Käyttämällä lakimiestä oikaisupyynnön laatimisessa voit varmistua, ettei yliopistoon pääseminen jää ainakaan oikaisupyynnön laadusta kiinni. Laadimme oikaisupyyntöjä erityisesti oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen, mutta laadimme sopimuksen mukaan oikaisupyyntöjä myös muihin tiedekuntiin.

Perintöoikeus   >> Lue lisää

Huolehdimme kokonaisvaltaisesti kuolinpesän asioiden hoitamisesta perunkirjoituksesta perinnönjakoon saakka. Toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina sekä avustamme pesänjakokokouksissa, jos pesänselvittäjä on jo määrätty. Hakemuksen ja ohjeet  pesänselvittäjän ja -jakajan määräämiseksi voit ladata tästä.  

Riita-asiat   >> Lue lisää

Avustamme neuvotteluissa ja sovintoon pyrkimisessä vastapuolen kanssa sekä hoidamme tarvittaessa riita-asiasi ajamisen kaikissa oikeusasteissa. Selvitämme lisäksi mahdollisuutesi oikeusapuun ja maksuttomaan oikeudenkäyntiin sekä oikeusturvavakuutuksesi kattavuuden.

Sopimukset   >> Lue lisää

Laadimme kaikenlaisia sopimuksia yksityishenkilöille ja yrityksille. Toimimme lisäksi sopijapuolen edustajana sopimusneuvotteluissa sekä sopimusriidoissa. Hoidamme esimerkiksi kauppa-, velka- ja vuokrasopimusasiat sekä kuluttaja-asioissa reklamaatiot, valitukset ja muut selvitykset.

Yhtiöoikeus

Hoidamme yritysten, yhdistysten ja säätiöiden perustamiseen liittyviä toimeksiantoja ja avustamme sopimusten laadinnassa. Toimimme myös konkurssipesien pesänhoitajina.

Verkkoasiakirja.com   >> Lue lisää

Yleisimmät juridiset asiakirjat, kuten avioehdot, testamentit, lahjakirjat ja edunvalvontavaltuutukset saat nykyisin kätevästi myös verkkopalveluna. Palvelu on edullista, luotettavaa sekä joutuisaa ja sisältää aina henkilökohtaisen puhelinneuvottelun lakimiehemme kanssa.